Varumärkesexpert, strategiskt bollplank och föreläsare

Calle Peyron

20 års erfarenhet av att kommunicera bättre, bygga varumärken, strategisk marknadsföring och kompetensutveckling.
Skaffa inspiration - gör skillnad

Dina utmaningar?

  Hör av dig om du vill veta hur du kan vässa:  
Varumärke. Du behöver en tydligare positionering, en medryckande vision, mission eller ett starkt varumärkeslöfte. 
Marknadsföring. Du behöver en ny marknadsstrategi, en tillväxtstrategi eller effektivare marknadskommunikation. 
Place Branding. Kommunen eller platsen behöver lyftas med platsmarknadsföring. Vad ska platsen stå för? Hur kan vi samverka? 
Bild På Carl Peyron. Fotograf: Magnus Lundin

Skapa tid för eftertanke

Brist på tid för reflektion? Tar vardagsuppgifterna över? Många jag pratar med, nämner att de inte hinner med de strategiska frågorna. Ändå visar studier att varaktig förändring och förbättring sker genom att skruva på inriktning och strategi. Inte genom att springa snabbare. Med mig får du ett tillskott av nya tankar, kreativ analys och förslag till lösningar.
Bild På Carl Peyron. Fotograf: Magnus Lundin

Inspiration!

Är du nyfiken på vad som kan göras effektivare och bättre? Jag delar med mig av smarta lösningar på knepiga utmaningar från tidigare uppdrag. Allt ifrån platsmarknadsföring för Sverige, konsumentvarumärken och ägarledda företag till statliga bolag och utbildningssektorn. Jag brukar alltid hitta något i organisationens själ som går att utveckla och förstärka.
Varumärket
Behöver din organisation en ny varumärkesstrategi eller varumärkesidentitet? Jag vägleder dig genom identitetsutveckling med varumärkesarkitektur, varumärkeslöfte, vision, syfte, kärnvärden och positionering. Allt samlat i en kortfattad varumärkesplattform.
Marknadsföring
Behöver du effektivisera marknadsföringen? Jag vet hur du kan öka intäkter och marginal genom att attrahera nya kunder. Jag har själv jobbat som marknadschef, säljare och Vd. Dessutom som lärare inom marknadsföring. Med mig skapar du effektivare marknadsföring utifrån en kombination av aktuell forskning och praktisk erfarenhet.
Kommunikation
Behöver du en mer sammanhållen kommunikationsplattform där budskap, tonalitet och teman hänger ihop? Jag har mängder av olika plattformar att ösa ur. Med mig som stöd så sätter vi tillsammans ramarna för en kommunikation som når igenom bruset. Alltid väl förankrat internt och i samklang med kundbehov, omvärld och publiker.
Sök