Erfarenhet och expertis

Calle Peyron. Fotograf Magnus Lundin.

Marknadsförare, varumärkesbyggare och kommunikatör

Jag har suttit i din roll. Som marknadschef och vd brottades jag med hur komplext och svårarbetat allt var. Därför startade jag kunskapsnätverket Mind Your Brand. Nätverket gav mig tillgång till enskilda specialister och experter inom närliggande områden. Så när det krävs så kliver ytterligare en sakkunnig in i uppdraget. Om det behövs. Uppdragets omfattning och komplexitet avgör. Du styr.

Som oberoende rådgivande konsult ger jag mina uppdragsgivare nya perspektiv helt fristående från deras befintliga leverantörer och byråer. De flesta byråer ser mig som ett komplement till deras kärnkompetens. Mina uppdragsgivare ser mig som en fristående förstärkning som hjälper till att finna nya möjligheter. Tillsammans plockar vi fram oväntade handlingsalternativ ur komplexa situationer. 

Strategier behöver vara väl underbyggda för att få andra i organisationen att tro på dem och satsa. Jag använder både beprövade metoder, nya teorier och modern teknik. Jag är inte låst till någon modell. Dessutom ”verklighetstestar” jag ofta förslagen i uppdragsgivarens organisationen för att säkerställa ett bra genomförande och "buy-in". 

Det händer saker när man samverkar tätt med sin uppdragsgivare. Hellre tre personer som snabbt kommer med alternativa förslag, än stora kommittéer som mal fram ett enda urvattnat förslag. Jag läser på ordentligt först. Skaffar mig en självständig överblick. Sen jobbar vi ofta i en serie korta och kreativa arbetsmöten. Ibland passar det med lite längre och strukturerade workshops. Ibland är ledningsgrupp eller styrelse involverade. Ibland kliver specialister in i arbetsgruppen. Situationsanpassat och flexibelt - det ger resultat.

Som lärare och handledare på IHM Business School får jag mängder av exempel och case att ösa ur. Genom att undervisa inom mitt expertområde får jag pedagogisk träning och återkoppling från deltagarna på hur modeller och metoder fungerar i praktiken. Det kommer dig tillgodo.

Kolla gärna in några av mina tidigare uppdrag HÄR.
Följ mig gärna på  LinkedIn HÄR.

Citat från uppdragsgivare

"Varumärkesprojektets utfall utgör resultatet av en verkligt imponerande insats... Professionellt och tydligt med en hög grad av konkretion!"
SLU
Universitetsledning
"Calle Peyron har sporrat oss till uthållighet, mod och professionalism i vårt varumärkesbyggande. Varumärket Zeta växt till att bli ett av Sveriges tio starkaste inom dagligvaruhandeln". 
Di Luca & Di Luca AB
Vd och ägare
"Mind Your Brand har effektivt lett arbetet med uppdateringen av varumärket Sverige (Sverigebildsplattformen). Ett tätt samskapande mellan Utrikes-departementet, Näringsdepartementet, Svenska institutet, Business Sweden och Visit Sweden"
Utrikesdepartementet
Departementsråd
Sök