Exempel på lösningar

Tjänster

Allt är möjligt. Inget för litet. Inget för komplext. 

Här är några vanliga exempel på större projekt genom åren. Om du istället är mer intresserad av ett strategiskt bollplank så klicka här:
Varumärkesplattform
En varumärkesplattform ska vara kortfattad, vägledande och inspirerande. Slösa inte bort tid på ordsmideri och perfektion. Hitta inte på, krångla inte till det, förstärk det som är bra. Det viktigaste är att den används. Många gånger räcker det med ett varumärkeslöfte som innehåller kärnvärden, positionering och kundnytta. 
Av de otaliga plattformar jag producerat plockar jag det bästa och använder som inspiration. Vi kommer snabbt igång och kan testa olika skisser på ledningsgruppen, kunder och kolleger.
Visionsarbete
En bra vision får hela organisation att samlas kring en attraherande målbild. Det kan ge starkare kundupplevelser och roligare arbetsplatser. Riktigt dåliga visioner har svag koppling till kärnverksamheten och kunderna. Med mig som processledare tar vi oss igenom en gedigen och beprövad metod som används av företag, organisationer och länder över hela världen. Nyckelpersoner och intressenter involveras tidigt så att förankring redan är påbörjad när visionen sjösätts. Du spar tid.
Marknadsstrategi
Alltför många skriver marknadsplanen utifrån en mall. Planen är sekundär. De strategiska vägvalen är det viktiga. En affärsmässigt sund och hållbar marknadsstrategi måste ge svar på hur vi på på både kort och lång sikt kan öka våra försäljningsintäkter så vi blir lönsamma. Samtidigt ska den visa hur vi strävar mot vår vision. Den bör vara både varumärkesbyggande och säljaktiverande. Jag kallar det för balanserad marknadsföring. Den bygger på internationell forskning kring framgångsrik marknadsföring. Du vinner.
Tillväxtstrategi
Alla vill växa, sälja mer och utvecklas. Tricket är att identifiera den avgörande affärsutmaningen och upptäcka affärsmöjligheter. Du måste våga välja bort. För att växa behövs en klar bild av nuläge, framtidspotential och insikt om vad kunderna egentligen vill ha därute i dimman. Tillväxt kan även betyda att vi säljer färre saker till ett högre upplevt värde så att både planeten och företaget mår bra. 
Som grundare av tankesmedjan LOHAS.se så ger jag dig även ett hållbarhetsperspektiv på affärsutvecklingen. Alla vinner.
Place Branding
Att få ett kvarter, en stad eller en handelsplats att stå ut och bli uppmärksammad är en konst i sig. Kalla det för platsmarknadsföring, destionationsmarknadsföring eller nation branding. Bra platsmarknadsföring är distinkt, mångsidigt och intresseväckande. Samverkan, medskapande och dialog är nyckeln. Här har jag många verktyg i lådan som man kan använda.
Kommunikation
Marknadskommunikation är egentligen ett av flera sätt att odla och fördjupa relationer. Även ett sätt att bygga förtroende med alla de som vi finns till för. Det är egentligen oväsentligt om kommunikationen är digital eller i form av personlig dialog. Det är samspelet med en gemensam tonalitet och kreativitet i alla plattformar som ger effekt. Budskapsstruktur, tematik, tonalitet och övertygande argumentation kan jag hjälpa till med.

Strategiskt bollplank och yrkeskunnig diskussionspartner

De bästa jag vet är att få vara strategiskt bollplank åt marknadschefer, kommunikationschefer och olika ledare i näringsliv och offentlig sektor. Det är ett förtroende jag får som jag tar på största allvar. Samtidigt som det är fantastiskt roligt och spännande att bistå proffs med tankar, idéer verktyg och råd. Många chefer jag möter vittnar om att de ibland kan känna sig ensamma i yrkesrollen. Att de behöver någon att studsa sina tankar och utmaningar emot. Ibland stärks deras uppfattning, ibland ger jag nya perspektiv som kan lösa låsta situationer. Som oberoende och utomstående kan jag ge råd utan dold agenda eller egenintresse. En boost för dig - ett privilegium för mig.

Lärare inom marknadsföring, varumärke och kommunikation

På IHM Business School är jag lärare och handledare i DIHM-programmet. Dessutom tränar jag YH Digital marketing specialists i presentationsteknik och digitala verktyg.
Kolla gärna in dessa utbildningar:

Sök